Omsorg24 löste behov i Norrköping

Kärnan i Omsorg24 är ett smart schema, automatiska tidrapporter med elektronisk signering och underlag för lönehantering. Precis vad man behöver i Norrköping.

Publicerad

– Omsorg24, och Aiai med för den delen, är guds gåva till mänskligheten. Det är som natt och dag jämfört med tidigare, säger Jonny Håkansson, grundare, ägare, styrelseordförande och koncernchef för Omsorgsgruppen IN med bas i Norrköping. 1996, två år efter införande av LSS, godkände politiker i Norrköping att Jonny Håkansson fick driva en privat verksamhet i staden. Idag leder han ett växande företag som omfattar tre områden: personlig assistans, daglig verksamhet och gruppboende. Dessutom finns två fristående bolag som bedriver behandling för människor med missbruksproblematik och psykisk sjukdom. Geografiskt täcker Omsorgsgruppen IN i dag stora delar av Sverige. Som så många andra företag skötte Omsorgsgruppen IN tidigare administrationen med papper och penna vilket dels tog lång tid och krävde mer personal, dels ledde till tidsödande korrigeringar.

– Personligen är jag okunnig om it-utveckling. Det var först när Patrik Svensson kom in som ekonomiansvarig för ett par år sedan som vi fick snurr på administrationen, säger Jonny Håkansson och ger sin kollega en uppskattande blick. Patrik Svensson, som lämnat bankvärlden, insåg att Kaustiks webbtjänst Aiai för administration av personlig assistans skulle underlätta kontorsarbetet väsentligt.

– Saker som tidigare tagit fyra dagar gick nu på några timmar. Aiai blev det verktyg vi behövde, säger han. Därmed var steget inte långt till att skaffa Omsorg24 för gruppboende och senare även för den dagliga verksamheten. Hösten 2014 introducerades Omsorg24 i Linköping.

– Startsträckan blev extrem kort för Omsorg24 eftersom vi redan var igång med Aiai. Dessutom fick vi från start utmärkt support från det sammansvetsade gänget på Kaustik, säger Patrik Svensson, som prisar de uppdateringar som görs kontinuerligt.

– Nu har vi lagt en bra plattform för att kunna växa, konstaterar han. Även Marie Källs, som leder ett gruppboende i Norrköping, prisar Omsorg24:

– Jag saknar verkligen inte pappersrapporterna. Det var trippelarbete och ett ständigt rättande. Nu är det bara ett klick och sen är allt klart, konstaterar hon. Både Aiai och Omsorg24 har verkligen gjort arbetet lättare på företaget. Jonny Håkansson, som sitter i styrelsen för bransch Personlig assistans på Vårdföretagarna, ser dock flera mörka moln på himlen: efterskottsbetalningen, den låga ersättningsjusteringen, arbetsgivaravgiften för unga, LSS-utredningen, fuskdelegationen etc.

– Dagens politiker är inte intresserade av att se till helheten, det känns som om man försöker kväva branschen. Försök att få hem en hantverkare för 284 kronor i timmen, det funkar bara mot svart betalning. Dessutom ligger pågående utredningar som en blöt yllefilt över oss. Det startas få nya företag, alla väntar på vad som ska hända, säger han. Jonny Håkansson befarar att beslutet om efterskottsbetalning kan bli tufft för små företag eftersom bankerna enligt honom inte är intresserade av att låna ut pengar.

Visst kan LSS-reformen upplevas som dyr men vad är alternativet? Vill vi ha tillbaka de stora institutionerna, undrar han. För honom som utbildad fritidspedagog är inte vinstintresset drivkraften.

– Vinst är förstås värdefullt för att kunna bedriva ett långsiktigt hållbart företag. Men jag vill i första hand ge möjligheter för våra kunder att leva ett rikare liv och därigenom skapa sysselsättning för mina anställda, säger Jonny Håkansson och tar oss med på en rundvandring i lokaler där Omsorgsgruppen IN i dag bedriver daglig verksamhet med estetisk inriktning. I olika rum pågår intensivt skapande med keramik och glasmålning samtidigt som en grupp ungdomar ger sig iväg på en friluftsutflykt.

Läs mer