Den kompletta webbtjänsten för hem och boende

Omsorg24

Funktioner

Schema

east

Kärnan i Omsorg24 är ett smart och flexibelt schema som tar hänsyn till användarnas behov.

Tidrapport

east

Omsorg24 skapar automatiska tidrapporter för alla medarbetare baserat på schemat.

Personakt

east

Omsorg24 Personakt ger dig en säker plats att hantera journalanteckningar och genomförandeplaner.

Ärendehantering

east

Med Ärendehanteringen får ni kontroll över alla företagets ärenden och kan följa ärendet från start till mål.

HR-system

east

Med Omsorg24 får ni tillgång till en samlad plats för all personalrelaterad information.

Lönehantering

east

Omsorg24 skapar löneunderlag och kan exportera all lönedata till de vanligaste lönesystemen som Hogia, Crona, Kontek med flera.

Avtal

east

Genom Omsorg24 Avtal kan du skapa, skicka och BankID-signera avtal på ett snabbt, enkelt och säkert sätt. Omsorg24 Avtal underlättar för alla typer avtal.

Ledighetsansökan

east

Med ledighetsansökan i Omsorg24 är det enkelt för medarbetare att ansöka om ledighet och för chefer att bevilja och neka ledighet direkt i Omsorg24.

Kundcase: Omsorg24 löste behov i Norrköping.

– Omsorg24 är guds gåva till mänskligheten. Det är som natt och dag jämfört med tidigare, säger Jonny Håkansson, koncernchef för Omsorgsgruppen IN med bas i Norrköping.

Idag leder han ett växande företag som omfattar tre områden: personlig assistans, daglig verksamhet och gruppboende.

– Jag saknar verkligen inte pappersrapporterna. Det var trippelarbete och ett ständigt rättande. Nu är det bara ett klick och sen är allt klart, konstaterar Marie Källs, som leder ett gruppboende i Norrköping.

Skogen funkar för alla

Vi fick följa med Friluftsfrämjandets funkisgrupp på en lärorik dag i skogen. Vi fick bland annat träffa eldsjälen Ewa Palm och lära oss mer om vad som hör hemma i naturen.