Ärendehantering

Med Ärendehanteringen får ni kontroll över alla företagets ärenden och kan följa ärendet från start till mål. Ärendehantering är en unik tjänst för att säkra kvaliteten.

Ärendehantering

Kontroll och översikt

Ärendehantering ger dig som verksamhetsansvarig kontroll och översikt över alla administrativa arbetsuppgifter och bidrar till verksamhetens kvalitet.

Ärendehantering

Tilldela ansvariga

Via Ärendehanteringen i Omsorg24 tilldelas ansvariga och intressenter. Här upprättas ärendebeskrivning, färdigtidpunkt, status etc. för respektive ärende.

Ärendehantering

Notifiering i systemet

Användaren blir notifierad och påmind då ett ärende har upprättats, har förändrats eller då påminelsedatum har uppnåtts.

Redo att skapa ditt första ärende?

Börja använd Omsorg24 redan idag, testa kostnadsfritt.