Personakt

Omsorg24 Personakt ger dig en säker plats att hantera  journalanteckningar och genomförandeplaner. Personakten är användarvänlig och övergripande och ger er en perfekt möjlighet att skräddasy ert Omsorg24.

Omsorg24 personakt

Skapa genomförandeplan

Upprätta en genomförandeplan tillsammans med klienten. Sätt upp gemensamma mål, delmål och handlingsplan. Följ upp arbetet med genomförandeplanen direkt i systemet. Snabbt, smidigt och säkert!

Omsorg24 personakt

Klienthantering

Samla era klienter, gruppera dem utifrån boenden och dokumentera nödvändig information. Här kan ni även sortera dem i aktiva och inaktiva, allt i enlighet med rådande lagkrav från Socialstyrelsen och IVO.

Omsorg24 personakt

Journalföring

Journalanteckningar kan enkelt och snabbt skrivas i Omsorg24:as Personakt.  Alla användare med tilldelad behörighet har möjlighet att skriva journalanteckningar.

Omsorg24 personakt

Krypterat och säkert

Omsorg24 uppfyller alla de krav som nya Dataskyddsförordningen ställer på er som dagligen hanterar personuppgifter. Säkerheten kring vår personakt är dessutom förstärkt med inlogg via BankID och all information som sparas är krypterad.

Prova Omsorg24 redan idag.