Avtal

Genom Omsorg24 Avtal kan du skapa, skicka och BankID-signera avtal på ett snabbt, enkelt och säkert sätt. Omsorg24 Avtal underlättar för alla typer avtal.

Avtal

Kontroll – överblick

Omsorg24 Avtal ger kontroll över avtalsprocessen. Se vilka som har signerat avtalen och påminn dem som ännu ej har signerat.

Avtal

Effektiv avtalshantering

Avtalshanteringen digitaliseras och processen effektiviseras genom att information om avtalsparterna kan hämtas direkt från Omsorg24.

Avtal

Färdiga standard­avtal

I Omsorg24 Avtal finns flertalet färdiga avtal från KFO och Vårdföretagarna.

Avtal

Säkerhet

Avtalen tecknas med BankID vilket garanterar signeringsprocessen. Genom Omsorg24 Avtal vet du att rätt person signerat rätt avtal.

Avtal

Användar­vänligt

Omsorg24 Avtal är enkelt att börja med och följer Aiais självinstruerande struktur.

Avtal

Bifoga dokument

Bifoga dokument/bilagor till avtalet såsom sekretess, informationsbrev och tystnadsplikt.

Har du koll på dina avtal?

Börja använd Omsorg24 redan idag, testa kostnadsfritt.