Avtal

Genom Omsorg24 Avtal kan du skapa, skicka och BankID-signera avtal på ett snabbt, enkelt och säkert sätt. Omsorg24 Avtal underlättar för alla typer avtal.

Omsorg24 avtal

Kontroll – överblick

Omsorg24 Avtal ger kontroll över avtalsprocessen. Se vilka som har signerat avtalen och påminn dem som ännu ej har signerat.

Omsorg24 avtal

Effektiv avtalshantering

Avtalshanteringen digitaliseras och processen effektiviseras genom att information om avtalsparterna kan hämtas direkt från Omsorg24.

Omsorg24 avtal

Färdiga standardavtal

I Omsorg24 Avtal finns flertalet färdiga avtal från KFO och Vårdföretagarna.

Omsorg24 avtal

Säkerhet

Avtalen tecknas med BankID vilket garanterar signeringsprocessen. Genom Omsorg24 Avtal vet du att rätt person signerat rätt avtal.

Omsorg24 avtal

Användarvänligt

Omsorg24 Avtal är enkelt att börja med och följer Aiais självinstruerande struktur.

Omsorg24 avtal

Bifoga dokument

Bifoga dokument/bilagor till avtalet såsom sekretess, informationsbrev och tystnadsplikt.

Har du koll på dina avtal?

Börja använd Omsorg24 redan idag, testa kostnadsfritt.