Lönehantering

Omsorg24 skapar löneunderlag och kan exportera all lönedata till de vanligaste lönesystemen som Hogia, Crona, Kontek med flera. Ni kan räkna med en lönehantering som är både korrekt såväl som effektiv.

Omsorg24 lönehantering

Effektiviserar lönehanteringen

Omsorg24 erbjuder en skräddarsydd lösning för lönehanteringen baserat på er verksamhets lönearter. Tack vare detta blir tiden för lönehanteringen minimal. Systemet utför företagets löneexport till de vanligaste lönesystemen som Hogia, Crona, Kontek m.fl.

Omsorg24 lönehantering

Sjukvikarielista

Omsorg24 skapar automatisk en sjuklista där det framgår vem som varit sjukfrånvarande och när den vikarierade personen arbetade.

Prova Omsorg24 kostnadsfritt i 30 dagar

Börja använd Omsorg24 redan idag, testa kostnadsfritt.